Portan Klai Wat Suankan

 

  • พระเนื้อว่านผสมชานหมาก พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น สข.๑ 2505
  • Phra Nerwan Pasom Chanmak Portan Klai Wat Suankan Run SK.1 BE2505