Nakakboromkroopoowon Achan Prakong Phra Achan Num Wat Bangwaek


  • หน้ากากบรมครูปู่วร อาจารย์ประคอง พระอาจารย์หนุ่ม วัดบางแวก เนื้อผงเสน่ห์รามัญ รุ่นเจริญ ปี2554
  • Nakakboromkroopoowon Achan Prakong Phra Achan Num Wat Bangwaek Ner Pong Saniraman Run Cherin BE2554