Nailuang Songpanuat Wat Promwihan


  • เหรียญ ในหลวงทรงผนวช วัดพรหมวิหาร เชียงราย ปี2519
  • Rian Nailuang Songpanuat Wat Promwihan Chiangrai BE2519