Luang Phor Joy Wat Sreeutumpon


  • มีดหมอ ด้ามงาฝักงา หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร(ยุคต้น)
  • Meetmor Damnga Faknga Luang Phor Joy Wat Sreeutumpon(Yukton)