Luang Phor Chuai Wat Plairamai


  • เหรียญหลวงพ่อช่วย วัดปลายระไม หลังสธูปบรรจุอัฐิ รุ่น ๑ ปี 2516
  • Rian Luang Phor Chuai Wat Plairamai Lang Satoopbanjuatti Run 1 BE2516

 

  • เหรียญหลวงพ่อช่วย วัดปลายระไม หลังสธูปบรรจุอัฐิ รุ่น ๒ ปี 2541
  • Rian Luang Phor Chuai Wat Plairamai Lang Satoopbanjuatti Run 2 BE2541