Krooba Bunyang Wat Huainamun

 

  • สี่หูห้าตา พระอินทร์จำแลง ครูบาบุญยัง วัดห้วยน้ำอุ่น 2554
  • Seehoohata Phra Intjamlaeng Krooba Bunyang Wat Huainamun BE2554